KI Poczta Harcerska Szczecin II na Zlocie ZHP w Gdańsku, 2018

Krąg Instruktorski Poczta Harcerska Szczecin II tworzą instruktorzy i sympatycy ZHP.

Od ponad 40 lat pełnimy służbę, organizując harcerskie imprezy: biwaki, rajdy, obozy hufca, zgrupowania hufców miejskich Szczecina. Obsługiwaliśmy centralne imprezy Związku: PZHS, SAS, LAS, Wędrowniczą Watrę, Zlot Grunwaldzki i – co jest dla nas szczególnym wyróżnieniem – powierzano nam organizację Harcerskiej Poczty Polowej na kolejnych Zlotach Harcerstwa Polskiego: Zegrze 1995, Gniezno 2000, Kielce 2007, Kraków 2010 i Gdańsk 2018. Od początku gramy w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

Nasza służba to również szeroko rozumiany wolontariat pozaharcerski: organizujemy imprezy dla dzieci, pomoc materialną dla potrzebujących niezależne od wieku i narodowości – jesteśmy wszędzie/zawsze tam, gdzie nasza pomoc jest potrzebna.

Nasi instruktorzy pełnią funkcje drużynowych, członków komisji stopni, władz hufców, chorągwi i ZHP. Inspirujemy tworzenie nowych środowisk zuchowych i harcerskich, szkolimy i pomagamy młodym drużynowym w ich bieżącej pracy.

Nie ma chyba takiego harcerza w Polsce, który nie zetknąłby się z naszymi wydawnictwami. Działalność wydawnicza jest naszym drugim polem harcerskiej służby i nie ogranicza się ona tylko do wydawania kartek pocztowych. Tworząc nowe publikacje, kierujemy się zasadą: mają one poszerzać wiedzę i inspirować do działania, pomagać w bieżącej pracy oraz promować harcerstwo. Nasze wydawnictwa są tworzone przez harcerzy dla harcerzy, mają harcerską „duszę” – dlatego cieszą się dużą popularnością. Wiele spośród nich powstaje w ramach prób na stopnie instruktorskie i jest odpowiedzią na potrzeby środowisk. Jednym z najbardziej popularnych wydawnictw jest stale poszerzany śpiewnik Ognik, który swoją premierę miał 23 lata temu na Zlocie ZHP w Gnieźnie.

Mamy nadzieję, że dzięki naszej harcerskiej służbie i dzięki naszym publikacjom więcej będzie młodych ludzi – harcerzy, którzy w dorosłe życie wkroczą wyposażeni nie tylko w rozmaite, potrzebne umiejętności, ale przede wszystkim jako ludzie prawi, braterscy i pogodni – czego Wam i sobie na kolejne 40 lat życzymy.